Jdi na obsah Jdi na menu
 


Majáles 2013 - nepoužitá verze

18. 12. 2013

 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Postavy:

  • 6 žáků
  • 3 prof.
  • 1 inspektor
  • 20 tanečníků

1.SCÉNA (chemie)
(zvoní na hodinu – přichází chemikář a při tom čte noviny)
CHEM.: Tři vojáky těžce zranil, dva zhmoždil a jednoho zesměšnil... Jak strašné... Sednout!(zavře
noviny)
 Dnes budeme zjišťovat, zda je přítomen Al...
ŽÁK : Hliník se odstěhoval do Humpolce!
CHEM.: Na takové legrácky, to Vás užije, ale na něco důležitého... No nic, raději začneme(vezme
dvě kádinky, něco slévá atd., přihlásí se žák)

ŽÁK: Pane profesore, můžu si odskočit na toaletu?
CHEM.: Vydrž, prďka vydrž! (přijde k žačce a ukáže jí kádinku) Vidíš? (žačka se podívá
nechápavě do kádinky, pak na profesora a zavrtí hlavou)
 No tak vidíš... (mezitím podá žák
žačce bonbón, prof. to uvidí...)
 Neber úplatky, neber úplatky! Tak to je pro dnešek vše. A
nezapomeňte si zopakovat na písemku! (se zvoněním odchází)
PŘICHÁZÍ TANEČNÍCI
2.SCÉNA (němčina)
(se zvoněním přichází němčinář, sedne si za katedru a zapisuje do třídnice, přijde k němu jeho
oblíbený žák)

ŽÁK: Sem si dovolil... na ukázku ze své zahrádky pár švestiček...
ŽAČKA: Neber úplatky, neber úplatky (řekne tiše tak, aby ji profesor neslyšel)
(žáci se rozesmějí – učitel je chce utišit, proto zabouchá pravítkem o stůl, to se však zlomí)
NĚM.: (tragicky i rozčileně) Kde udělali soudruzi z NDR chybu... Tak a teď si někoho vyzkouším
(šibalský úsměv), tak třeba ty, pojď sem. Tak přečti mi větu z D.Ú. Říkals něco?
ŽÁK: HABE ICH GESAGT
NĚM.: ICH HABE GESAGT (udiveně, rozčileně)
ŽÁK: ICH HABE GESAGT
NĚM.: ICH HABE GESAGT
ŽÁK: ICH HABE GESAGT
NĚM.: ICH HABE GESAGT(zaječí) Sednout!!! Za 5! Ty máš v hlavě místo mozku z piva kostku!
(v tom se rozrazí dveře a vejde inspektor, usadí se za katedru)
INSP.: Jsem školní zemský inspektor Karas. Nenechte se vyrušovat, jen pokračujte, pokračujte
NĚM.: Ááá! Pan inspektor! Tak, milí žáci, co kdybychom si zkusili překlad? Tak ty, řekni nám
nějakou větičku... No neboj se, já Ti přece hlavu neutrhnu...
ŽÁK: Tak tedy... ''Vlk nesl domovníkovi psaní'' (NĚM. se vyděsí, začíná mu být nevolno)
INSP.: Promiňte, ale je to trochu těžká věta a navíc, jaký je její význam?
NĚM.: No... No ovšem! Jaký je její význam?!!
ŽÁK: Vlk nesl domovníkovi psaní, protože byl chudý a také byl za polárním kruhem, když to byl
ten vlk... (NĚM. pomalu omdlévá)
NĚM.: Já se omlouvám, ale udělalo se mi poněkud nevolno (vyběhne ze třídy)
INSP.: Ale pane kolego (u dveří se zastaví a podívá se na třídu) PŠŠŠT!!! (a odejde)
PŘIJDOU TANEČNÍCI NA PÍSEŇ ''ŠŠŠ''
3.SCÉNA (čeština)
(se zvoněním přichází češtinář, jeden žák stojí na židli a dělá hlouposti)
ČJ.: Co blbnete, dyť jsou tady lidi! Sednout. Tak, vyzkouším si Vás z recitace. No pojďte třeba Vy,
kolego.
ŽÁK: (znuděně, sotva si pamatuje text) Štěstí... co je štěstí.... muška jenom zlatá...
Čj: Tomu říkáte přednes?! Vždyť je to bez výrazu. To musíte s citem! Štěstí, co je štěstí, muška
jenom zlatá.
ŽÁK: Štěstí, co je štěstí, muška jenom zlatá.(snaží se potlačit smích)
ČJ.: Nepotěšil jste mne, ani já Vás nepotěším. Za 5, sednout a styďte se.
ŽÁK: Pane profesore, prdí taky hadi? (zamyšleně)
ČJ.: Prosím Vás, jak jste na to přišel???
ŽÁK: Pane profesore, už je čas....
ČJ.: Na co?
ŽÁK: Před hodinou jste mi říkal, abych Vám řekl dřív, protože spěchám, totiž protože spěcháte
ČJ.: Aha! No ovšem. Pak je to tedy pro dnešek vše. (odejde)
VŠICHNI NA PÍSEŇ ''PÁTÁ''
A na konci: ''Zavřete oči, odcházím''